top of page

Страница только на русском языке

Sivu on vain venäjän kielellä

Tietosuoja

EU:n Tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation) tarkoituksena on parantaa henkilötietojen suojaa, edistää henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja estää henkilötietojen väärinkäyttöä. Hyvin suunniteluilla tietojärjestelmillä ja huolellisella henkilötietojen käsittelyllä varmistamme, että Keskusjärjestössä kerättyjä henkilötietoja käytetään ainoastaan siihen tarkoitukseen, mihin ne on kerätty.

Rekisterien pitäjien on annettava aiempaa enemmän tietoja henkilöille, joiden tietoja käsitellään. Tietoja on käsiteltävä ja säilytettävä huolellisesti ja luottamuksellisesti, eikä niitä saa luovuttaa ulkopuolisille. Tarpeettomia henkilötietoja ei saa kerätä.

Tämän sivun alareunan tiedostossa on tietosuojaseloste, josta voi tarkistaa eri henkilörekisteriemme käyttötarkoitukset ja tietosuojatoimenpiteet.

Общие положения
Обработка персональных данных
Принципы обработки
Сведения о требованиях
Сбор (получение)
Передача данных
Права и обязанности
Заключительные положения
bottom of page