top of page
Making Posters

Kuinka rekisteröidä julkinen organisaatio

Julkisia organisaatioita perustetaan yhteiskunnallisesti hyödyllisten tavoitteiden toteuttamiseksi, yhdistyksiä voidaan perustaa esim.

  • kulttuurista ja sosiaalista toimintaa varten

  • vapaa-ajan ja vapaa-ajan, urheilutoiminnan tai kiinnostavan toiminnan järjestämiseen

  • ammattiliitot

  • poliittiset puolueet
     

Järjestön rekisteröinti edellyttää vähintään 3 perustajaa, yli 15-vuotiaita henkilöitä. Perustaja voi olla myös julkinen organisaatio, säätiö ja rekisteröity  enterprise. Ensimmäinen asia on järjestää perustamiskokous, allekirjoittaa toimielimen pöytäkirja ja hyväksyä peruskirja. Pöytäkirjan julkisen järjestön perustamisesta voi allekirjoittaa 15 vuotta täyttänyt luonnollinen henkilö. Pöytäkirja tulee allekirjoittaa, skannata ja liittää Patentti- ja rekisterihallitukseen sähköiseen hakemukseen. Peruskirjassa määrätään organisaation nimi, alue tai kaupunki, jossa se toimii, luomisen tarkoitus ja toiminnan tyypit. Peruskirjan kirjoittamiseen voit käyttää valmiita charter-kuvia: Esimerkkejä erityyppisistä chartereista löydät täältä .


Järjestön perustaminen tapahtuu Patentti- ja rekisterihallituksen sähköisessä järjestelmässä.  

 

Sekä yhdistystä edustavan että allekirjoitusoikeudellisen henkilön (hallituksen puheenjohtaja tai jäsen) tulee olla täysi-ikäinen, yli 18-vuotias. Konkurssiin mennyt ei voi olla julkisen organisaation hallituksen jäsen. Hallituksen jäsenten roolit on määrätty perustamisasiakirjassa (Perusstamiskirja) sekä yhdistyksen sähköisessä muodossa rekisteröinnin yhteydessä. 

Julkisia järjestöjä koskevan lain mukaan puheenjohtaja voi edustaa järjestöä yksin. Puheenjohtajan toimivaltaa on mahdollista rajoittaa yhtiöjärjestyksessä, jolloin puheenjohtajan allekirjoitus on pätevä vain yhdessä muiden hallituksen jäsenten allekirjoituksen kanssa.

Puheenjohtajan tulee asua Suomessa.  Jos hän asuu toisessa maassa, on haettava erityinen lupa Patentti- ja rekisterihallituksesta.  Peruskirjassa on mahdollista määrätä, kenellä on puheenjohtajan lisäksi allekirjoitusoikeus esim.

  • yksi tai useampi hallituksen jäsen

  • varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja, sihteeri.

Allekirjoitusoikeutettu hallituksen jäsen saa allekirjoittaa yhdistyksen asiakirjoja yksin, ellei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä.

Kun organisaatio on perustettu, saat ilmoituksen postitse. Rekisteröintiasiakirjat lähetetään maksutta.

Rekisteröintiasiakirjat (REKISTERIOTE) on kaikille avoin virallinen asiakirja, kuka tahansa voi tilata minkä tahansa organisaation rekisteröintiasiakirjoja, palvelu on maksullinen. Rekisteriote - Patentti- ja rekisteritoimiston ote sisältää perustiedot yrityksen rekisteröinnistä sekä sitä edustavista järjestön hallituksen jäsenistä.

bottom of page